Panteon Group EN Editel Adria HR Panteon Plus RS

Pokličite nas ali se dogovorite za sestanek!

T: +386 5 639 72 23
F: +386 5 639 27 39

E: info@panteongroup.com

Elektronsko poslovanje

Kaj je e-dokument in kje ga najdemo v elektronskem poslovanju?

Zbir podatkov tvori informacijo, ki ima nek uporaben enoznačni pomen in s tem vrednost. Dokument je primer take informacije ali skupine informacij, ki si jih izmenjujeta poslovna partnerja pri e-poslovanju.

Ker se danes podatki nahajajo v računalniških sistemih, je digitalna informacija ali elektronska oblika dokumenta v resnici izvorna in originalna oblika. Vse druge oblike (papir, faks, besedni opis) so spremenjene oblike in kopije, ki imajo v postopku priprave možnost nastanka napak in nepravilnih interpretacij.

RIP - EDI

Elektronsko poslovanje uporablja računalniško izmenjavo podatkov - RIP (ali EDI angl. Electronic Data Interchange) za izmenjavo elektronskih dokumentov med poslovnimi partnerji. To je poslovanje nepotrebnih interpretacij na drugih medijih (papir, faks, besedni opisi).

Uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij

Elektronsko poslovanje vključuje uporabo vseh oblik informacijske in komunikacijske tehnologije v poslovnih procesih med trgovinskimi, proizvodnimi in storitvenimi organizacijami, ponudniki podatkov, državno upravo in potrošniki.

Pri tem sta ključna dva elementa:

  • e-dokumenti nadomestijo papirne dokumente,
  • e-dokumenti za izmenjavo so zaradi lažje računalniške interpretacije v različnih sistemih standardizirani.