Panteon Group SI Panteon Group EN Panteon Plus RS

Nazovite nas ili dogovorite sastanak!

Zagreb, Kovinska 4a

T: +385 (0) 1 379 42 96
F: +385 (0) 1 379 42 98

E: info@hr.panteongroup.com

Elektroničko poslovanje u trgovini i logistiki

Elektroničko poslovanje na području trgovine pokriva međuorganizacijske procese (b2b), prije svega u nabavnom lancu (e-commerce) i logistiki. Obuhvaća također procese u državnim ustanovama (carina, statistika), bankama i drugim organizacijama.

E-nabava i e-logistika

Procesi u e-nabavi i e-logistiki su podržani s našim rješenjima s pomoću vlastite poslovne mreže Panteon.net® po preporukama i standardima GS1 (EANCOM, BMS, ..) i drugih organizacija (ECR, OAGI, ..). Za razmjenu elektroničkih dokumenta se u praksi Europske unije najviše koriste standardi EDIFACT / EANCOM. Isto je na području naše regije.

Standardna e-nabava djeluje na sljedeći način:

 • Kupac naruči elektronskom Narudžbom (ORDERS) robu na osnovi GTIN kod dobavljača. Tu narudžbu preda na poslovnu mrežu Panteon.net®, koji ju na pouzdan način proslijedi dobavljaču.
 • Dobavljač može na tu narudžbu odgovoriti Odgovorom na narudžbu (ORDRSP). Temeljem toga ima kupac informaciju o primitku narudžbe i dostave.
 • Kada dobavljač pripremi robu za otpremu, napravi također elektroničku Dostavnicu (DESADV), koju šalje kupcu. Dostavnica mora biti kod kupca na mjestu primitka robe prije dostave robe kupcu. Dostavnica može obuhvatiti SSCC označavanje pakiranja i strukturu pakiranja dobave, što kupcu omogućava bitno brže preuzimanje robe i dalje internu logistiku i vođenje zaliha.
 • Kupac pri preuzimanju elektroničku dostavnicu potvrdi i šalje dobavljaču povratni dokument Primku tj. potvrđenu dostavnicu (RECADV).
 • Dobavljač na temelju primke ispostavi elektronički Račun ili e-račun (INVOIC) te ga šalje kupcu.
 • Kada kupac primi e-račun, automatski ga proknjiži, budući mora biti usklađen s dostavnicom, koja je prethodno poslana. To kupcu omogućava značajno smanjenje troškova likvidacije računa i grešaka, te otvorenih situacija.
 • Elektronički račun se može pohraniti za dobavljača i kupca u Panteon.net® e-ARCHIVE™, u skladu sa zakonima i propisima na tom području. I kupac i dobavljači stalno imaju pristup do tog arhiva, svaki do svojih e-računa.

Klikni za povečavo

Sva razmjena poruka prenosi se putem naše pouzdane i sigurne mreže Panteon.net®. Ta mreža je putem prijelaza povezana s drugim odgovarajućim regionalnim i globalnim mrežama (eXite®, GXS, T-Systems, Infinite, ZZInet,..), što omogućava lokalnim korisnicima punu regionalnu globalnu povezanost sa svojim e-partnerima.

Ostale varijante procesa e-nabave

Na području e-nabave, uz standardnu e-nabavu, postoji mnogo varijanti tog procesa, koje u potpunosti podržavamo s našim uslugama Panteon.net®:

 • predpakirana isporuka (cross-docking) do krajnje destinacije/ kupci,
 • direktna dostava (direct supplying),
 • dopuna zaliha od strane dobavljača (vendor driven supply chain management, vendor managed inventory),
 • podrška "ambulantnoj prodaji."

Procesi e-logistike

E-logistika uključuje procese s pružateljem logističkih usluga na području transporta, skladištenja, dopunu zaliha, itd. Koriste se dokumenti:

 • elektronička dostavnica (DESADV),
 • primka (RECADV),
 • nalog za otpremu (INSDES),
 • najava otpreme (DELFOR),
 • ...