Panteon Group EN Editel Adria HR Panteon Plus RS

Pokličite nas ali se dogovorite za sestanek!

T: +386 5 639 72 23
F: +386 5 639 27 39

E: info@panteongroup.com

Produkt eb-MANAGER®

    

Standardno nadzorno aplikacijo za sprejem, pošiljanje in pregled prispelih dokumentov eb-MANAGER® sestavljata dva dela:

 • Exit point programi in
 • sam program eb-MANAGER®.

Exit point programi - EPP

Ta program izvaja razne dopolnilne funkcije osnovni funkcionalnosti TIE EP oz. e-SERVICE™ client-u (v nadaljevanju e-KLIENT), kot je npr.:

 • vmesnik med poslovnim omrežjem Panteon.net® in samim eb-MANAGER®-jem,
 • vmesnik za dodatno funkcionalnost konverzije iz ene oblike e-dokumenta v drugo,
 • kontrolne funkcije, formiranje servisnih sporočil (obvestil in napak)
 • vmesnik med e-KLIENT-om in hišnim informacijskim sistemom, itd.

EPP kot vmesnik med poslovnim omrežjem Panteon.net® in samim eb-MANAGER®-jem pripravi podatke za eb-MANAGER® in od e-KLIENT-a dobi natančen status, v katerem se nahaja dokument. Ta program se proži avtomatsko preko e-KLIENT-a po sprejetju sporočil in lahko izvaja tudi številne kontrole pravilnosti dokumenta ali delovanja konverzije in prenosa. 

Funkcije nadzorne aplikacije:

 • pregled prispelih in poslanih sporočil,
 • pregled vsebine sporočil (prenosov, sporočil, postavk,…),
 • pregled loga obdelav (sprejetja sporočil, kontrol, morebitnih napak),
 • arhiviranje/dearhiviranje sporočil (e-arhiv),
 • pregled dogodkov, povezanih s sporočili,
 • najrazličnejše nastavitve (kje so baze, kje je mapa vhodnih sporočil, kje je-arhiv,...),
 • nastavitev izhodnih map za povezavo z notranjim IS (lahko ločeno za vsakega pošiljatelja, prejemnika ali org. enoto),
 • možnost ponavljana sprejemanja in pošiljanja  sporočil,
 • blokiranje duplikatov,
 • nastavitev dodatnih vhodnih kontrol za dospele dokumente,
 • nastavitev kontrol za izhodna sporočila.

Funkcionalnosti programa eb-MANAGER®:

 • izdelava vmesnika do informacijskega sistema dobavitelja (prispela sporočila se pripravijo v obliko po želji dobavitelja oz. direkten vnos v baze IS dobavitelja, lahko ločeno za vsakega pošiljatelja ali prejemnika, ...),
 • dopolnitev za podporo mobilnemu poslovanju (dlančniki, prenosniki, mobilniki),
 • javljanje morebitnih napak na e-pošto ali GSM - SMS,
 • spremljanje morebitnih napak na eb-MONITOR®-ju,
 • uporaba storitve e-SERVICE™ za inhouse integracijo s poslovnim omrežjem Panteon.net®.