Panteon Group EN Editel Adria HR Panteon Plus RS

Novica

6.6.2019

»e-Račun v javni upravi« na Hrvaškem

Spoštovani poslovni partnerji

Z navdihujočim ponosom Vas obveščamo, da je Panteon Group razvojna ekipa, v sodelovanju z našo hčerinsko firmo Editel Adria iz Hrvaške, v okviru projekta »e-Račun v javni nabavi«* v Republiki Hrvaški, od Ministrstva za gospodarstvo, podjetništvo in obrt Republike Hrvaške, pridobila certifikat Informacijskega posrednika link.

Pridobljeni certifikat nam omogoča, da na osnovi povezave na centralno platformo FINA (Finančne agencije republike Hrvaške) izvajamo storitev izdajanja elektronskih računov ter njihovih pripadajočih spremnih dokumentov, za vse pravne subjekte v republiki Hrvaški.

*Osnova za izvedbo projekta »e-Račun v javni upravi« je »Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi«, sprejet 12.10.2018, ki stopi v operativno veljavo z dne 1.7.2019. Z navedenim zakonom se je v hrvaško zakonodajo prenesla EU Direktiva 2014/55/EU.

Panteon Group d.o.o. Koper
Editel Adria d.o.o. Zagreb