Panteon Group EN Editel Adria HR Panteon Plus RS

Pokličite nas ali se dogovorite za sestanek!

T: +386 5 639 72 23
F: +386 5 639 27 39

E: info@panteongroup.com

Kontakti po področjih

Generalni Direktor

Pavel Grahonja
E-pošta: pavel@panteongroup.com
Skype: pavel.grahonja

Prokurist

Edvard Bešlagić
E-pošta: ebeslagi@panteongroup.com
Skype: edvard_beslagic

Direktor prodaje in tehnologije

Marco Klasek
E-pošta: marco@panteongroup.com 
Skype: marco.klasek

Direktor za poslovni razvoj

Jože Ban
E-pošta: joze@panteongroup.com 
Skype: joze.ban

Trženje

Pavel Grahonja
E-pošta: pavel@panteongroup.com
Skype: pavel.grahonja

Vesna Stanič
E-pošta: vesna@panteongroup.com 
Skype: vesnapanteongroup

Operativa

Miro Bergant
E-pošta: miro@panteongroup.com 
Skype: miro.bergant

Peter Zega
E-pošta: peter@panteongroup.com 
Skype: peterzega

Andrej Žbontar
E-pošta: andrej@panteongroup.com
Skype: andrej.zbontar.pg 

Thomas Bergant
E-pošta: thomas@panteongroup.com
Skype: thomas.bergant

Nejc Stanič
E-pošta: nejc@panteongroup.com
Skype: pg.nejc.stanic

Darko Ramot
E-pošta: darko@panteongroup.com
Skype: darko.ramot

Panteon.biz

Sandi Grižon
E-pošta: sandi@panteongroup.com
Skype: sandi.grizon

Saša Klasek
E-pošta: sasa@panteongroup.com 
Skype: sasa.klasek

Oskar Gržinič
E-pošta: oskar@panteongroup.com

David Grižon 
E-pošta: david@panteongroup.com

Nejc Stanič
E-pošta: nejc@panteongroup.com
Skype: pg.nejc.stanic

eb-MONITOR UJP

Sandi Grižon
E-pošta: sandi@panteongroup.com
Skype: sandi.grizon

Adriatic Ports

Sandi Grižon
E-pošta: sandi@panteongroup.com
Skype: sandi.grizon

Uroš Jelovšek
E-pošta: uros@panteongroup.com  
Skype: uros.jelovsek 

Bruno Sergaš
E-pošta: bruno@panteongroup.com  

Oskar Gržinič
E-pošta: oskar@panteongroup.com

UJP/eBANK/e-CASH

Brane Šubic
E-pošta: brane@panteongroup.com  
Skype: branes93

Računovodstvo

E-pošta: account@panteongroup.com

Pomoč uporabnikom

E-pošta: support@panteongroup.com