Panteon Group SI Panteon Group EN Editel Adria HR

Elektronsko poslovanje nije samo elektronska razmena dokumenata!

Nudimo vam celovita rešenja za elektronsko poslovanje između preduzeća, 24 sata na dan!

Saznajte više o e-poslovanju

Da li ste znali?

Izgledi e-fakturisanja za evropsko tržište

Analiza ponuđača rešenja:

Barem 24 operatera (mreža) koje se bave izdavanjem e- računa, ove će godine, prema predviđanjima, obraditi 20 miliona e-računa, svaki.
Za veliku većinu, od današnjih 600 operatera, je godišnja količina e-računa još uvek manja od 5 miliona.
Metričko poređenje prometa/ e-račun je pokazalo dramatičan pad u 2013. godini, te će verojatno biti niže 13%-17% u ovoj godini.
Od 175 analiziranih operatera 75% ih je poslovalo s profitom, iako je taj profit bio minimalan.
Operateri prve generacije su izradili svoje programe (aplikacije) prije 10-15 godina.
Sve više obnavljaju i nadograđuju svoja rešenja (produkte) ili se pak odlučuju za rešenja drugih (white label services), te se radije odlučuju za rešenja s dodatnom vrednošću.
Dugi opet ulažu u rešenja s dodatnom vrednošću i/ili u trgovinu i prodajne aktivnosti, kako bi dobili dodatni tržišni udeo.

Izvor: E-Invoicing News 2014-1, Bruno Koch, Billentis

Pročitajte više o prednostima e-poslovanja

Nazovite nas ili se dogovorite za sastanak!

T: +381 (0) 11 260 61 06
E:info@rs.panteongroup.com

Opšte novosti

 
Elektronsko poslovanje za korporacije

  • Celokupna rešenja e-poslovanja u trgovini i logistici
  • Outsourcing - prepustite e-poslovanje nama!
  • Optimizujte, standardizujte, uštedite!

Kako da se optimizuje
vaš robni lanac?

Pošaljite upitnik 
 
Rešenja za mala & srednja preduzeća

Unapredite poslovanje sa preduzećima koja koriste naša rešenja i uštedite! Brzo, delotvorno, jeftino!

 

 

s
Panteon Group usluge i rešenja
Saveti pri obnovi i uspostavljanju procesa u e-poslovanju 

 Pročitajte više
Stvaranje okruženja za izvođenje e-poslovanja 


Pročitajte više
Prenos dokumenata i nadgledanje procesa


Pročitajte više
Outsourcing - održavanje e-poslovanja preuzimamo mi

Pročitajte više
 
Veruju nam domaći i strani partneri: