Panteon Group SI Panteon Group EN Editel Adria HR

Nazovite nas ili se dogovorite za sastanak!

T: +381 (0) 11 260 61 06

E: info@rs.panteongroup.com


 

Siguran i pouzdan prenos elektronskih informacija

Panteon Group® putem vlastite poslovne mreže Panteon.net® obezbeđuje pouzdan i siguran prenos elektronskih podataka ili dokumenata.

Poslovna mreža Panteon.net® pokriva niz usluga za obradu elektronskih informacija, prilagođavanja i konverzija, te arhiviranja.

Mreža Panteon.net® je povezana sa mnogim drugim poslovnim mrežama i tako omogućava svojim korisnicima povezivanje sa partnerima bilo gde u svetu.

Sistem eb-MANAGEMENT™

Jedinstven elektronski eb-MANAGEMENT™ brine se za pripremu i prenos elektronskih poruka (oprema eb-MANAGER®), praćenje događaja i izveštavanje tih korisnika (usluga eb-MONITOR®) koji su zaduženi za određeno područje.

Slučaj

Tehnički događaji prosleđuju se tehničkom osoblju, poslovni događaji, kao što je prijem narudžbenice, osobama zaduženim za brigu o tim informacijama.