Panteon Group SI Panteon Group EN Editel Adria HR

Nazovite nas ili se dogovorite za sastanak!

T: +381 (0) 11 260 61 06

E: info@rs.panteongroup.com


 

Usluga e-ARCHIVE™

U saradnji sa preduzećem Mentis d.o.o. iz Dravograda u Panteon Group® smo razvili rešenja Panteon.net® e-ARCHIVE™.

Elektronska arhiva (e- ARCHIVE™) je namenjena našim klijentima koji žele e-dokumente, koje razmenjuju, arhivirati u elektronskoj formi i tako isključiti iz svog poslovanja papirno poslovanje. Rešenje e- ARCHIVE™ uvažava sve zakonske propise i zahteve koji su na snazi u Republici Srbiji i EU.

Upravljanje svim dokumentima

Rešenje je zasnovano na način koji omogućava korisnicima da koriste informacioni sistem upravljanja dokumentacije (ISUD), ne samo za elektronske dokumente koje razmenjuju sa ERP, već za sve dokumente u preduzeću.