Panteon Group SI Panteon Group EN Editel Adria HR

Nazovite nas ili se dogovorite za sastanak!

T: +381 (0) 11 260 61 06

E: info@rs.panteongroup.com


 

Usluga eb-MONITOR®

Panteon Group® nudi korisnicima u okviru usluge eb-MANAGEMENT podršku i nadzor nad delovanjem sistema za elektronsko poslovanje. WEB aplikacija eb-MONITOR® pa omogućava pregled i distribuciju obaveštenja o radu sistema za elektronsko poslovanje.

Nadgledanje obuhvata:

  • automatsko praćenje preuzimanja podataka, stvaranje e-dokumenta i slanje partneru,
  • praćenje događaja i grešaka, vođenje dnevnika,
  • slanje obaveštenja, grešaka i upozorenja operativi putem SMS ili elektronske pošte,
  • automatsko prevladavanje ili eliminisanje predvidljivih događaja,
  • daljinsko i lokalno posredovanje našeg osoblja (po dogovoru).

Aplikacija eb-MONITOR® je dostupna na našoj internetskoj stranici