Panteon Group SI Panteon Group EN Editel Adria HR

Nazovite nas ili se dogovorite za sastanak!

T: +381 (0) 11 260 61 06

E: info@rs.panteongroup.com


 

GS1 GLN pravila

Pravila za izdavanje lokacijskih brojeva GS1 GLN

GLN je globalni lokacijski broj koji se koristi za identifikaciju firme ili organizacije kao pravnog subjekta. GLN se takođe koristi za identifikaciju fizičkih lokacija ili funkcionalnih entiteta unutar firme. Upotreba lokacijskih brojeva je prvi preduslov za efikasnu računarsku razmenu podataka (EDI)

Firme koje su članice GS1 Srbija

Članovi GS1 mogu svoje lokacije označavati iz svog niza brojeva GS1 po istim pravilima koja se primenjuju na označavanje proizvoda. GS1 predlaže da za identifikaciju kompanije koriste GLN koji se dobija primenom kompanijskog prefiksa uz dodavanje nula do kraja uz obaveznu primenu kontrolne cifre na kraju.

Ne savetuje se korišćenje klasifikacione (govoreće) šifre za označavanje skladišta, trgovina, organizacijskih jedinica i ostalih lokacija.

Članice GS1 Srbija dobijaju tabelu sa generisanim dozvoljenim GLN brojevima koju treba da popune i pošalju GS1 Srbija.

Firme koje nisu članice GS1 Srbija

Firme koje nemaju proizvode koje bi označavali sa bar kodom i nisu članovi GS1, moraju za dobijanje lokacijskog broja GLN GS1 da se učlane u GS1 Srbija. Učlanjuju se popunjavanjem pristupnice, potpisivanjem ugovora i plaćanjem pristupnine i članarine. Članarina se plaća svake godine a pristupnina se plaća jednokratno pri učlanjenju. Cene za pristupninu i članarinu mogu da se vide na sajtu GS1 Srbija www.gs1rs.org

Prijava lokacijskog broja

GS1 Srbija poziva članove da svoje dodeljene lokacijske brojeve prijave preko standardnog obrasca i pošalju u GS1 Srbija na office@gs1yu.org. Te podatke će GS1 Srbija preneti u međunarodnu bazu podataka lokacija GEPIR.

Pretraživanje GLN brojeva - GEPIR

GS1 Srbija je na svojim internet stranicama pripremila takođe pretraživač dodeljenih GLN brojeva

Za detaljnije informacije, molimo nazovite:

GS1 Srbija
g. Svetislav Jovanović
svetislav.jovanovic@gs1yu.org
T.  +381 (0)11  3132 312