Panteon Group SI Panteon Group EN Editel Adria HR

Nazovite nas ili se dogovorite za sastanak!

T: +381 (0) 11 260 61 06

E: info@rs.panteongroup.com


 

Big Bang

 Big Bang i EANCOM elektronsko poslovanje sa dobavljačima. 

E-naručivanje artikala

Preduzeće Big Bang je 2008. godine implementiralo elektronsku razmenu podataka (Electronic Data Interchange - EDI)  u saradnji sa preduzećem Panteon Group® za svoje potrebe naručivanja robe kod dobavljača na teritoriji Slovenije. 2012 godine elektronska razmena je proširena i na teritorij Srbije. 

Narudžbenice se šalju dobavljačima u elektronskom obliku.

Standard EDIFACT / EANCOM

E-Commerce je implementiran pomoću poslovne mreže Panteon.net®; poruke su u standardu EANCOM.

Tipovi poruka:

  • Srbija: ORDERS i INVRPT.
  • Slovenija: ORDERS, DESADV, INVOIC i INVRPT.

Panteon.net® predstavlja poslovnu mrežu koja je povezana sa međunarodnim mrežama VAN i Internet.

Razmena e-dokumenata

Upotreba standarda EANCOM omogućava prijem narudžbenica od strane drugih (domaćih i međunarodnih) kupaca koji često upotrebljavaju taj standard.

Hronologija razvoja EANCOM B2B elektronskog poslovanja kod Big Bang: 

  • 2008. / uvođenje prvog e-dokumenta ORDERS sa dobavljačem Olympus Slovenija,
  • 2008. / priključivanje prvih dobavljača putem rešenja Panteon.biz® B2S,       
  • 2008. / uvođenje e-dokumenata DESADV (Otpremnica),
  • 2010. / uvođenje e-dokumenata INVRPT (Stanje Zaliha),
  • 2011. / uvođenje e-dokumenata INVOIC (Faktura).
  • 2012. / uvođenje e-dokumenta ORDERS i INVRPT za teritorij Srbije.

Izbor usluga

Dobavljač koji želi da radi na takav način sa Big Bang Slovenija i/ili Srbija može da bira sledeće usluge:         

  •  e-SERVICE™ – cenovno povoljno integrisano rešenje s upotrebom konvertora na mreži Panteon.net®,
  • Panteon.biz® B2S - WEB-EDI portalno rešenje.

Ako želite detaljnije informacije i ponudu, molimo vas da nas pozovete ili da nam pitanja šaljete putem elektronske pošte na našu adresu info@rs.panteongroup.com.