Panteon Group SI Panteon Group EN Editel Adria HR

Nazovite nas ili se dogovorite za sastanak!

T: +381 (0) 11 260 61 06

E: info@rs.panteongroup.com


 

Panteon.net® e-SERVICE™

E-naručivanje i e-logistika

Panteon.net® e-SERVICE™ rešenja elektronskog poslovanja između trgovaca i dobavljača u procesu nabavke odnosno u elektronskom poslovanju između logistike i naručioca u procesu logistike, omogućavaju korisniku potpunu integraciju sa svojim informacionim sistemom, tako da se sve konverzije iz Panteon.net® formata u standardne ili druge oblike izvode na samoj mreži Panteon.net®.

Paket Panteon.net® e-SERVICE™ sastoji se od:

  • Panteon.net® e-SERVICE™ klijent in
  • eb-MANAGER®.

Panteon.net® e-SERVICE™ client

Programski paket Panteon.net® e-SERVICE™ client sadrži:

  • klijent UA-FI za komunikaciju sa mrežom Panteon.net®,
  • scheduler za postavke razdoblja povezivanja.

Rešenje je pogodno za firme koje ne žele ulagati u programsku opremu za konverzije, ali žele imati rešenje koje je integrisano sa svojim informacionim sistemom. Po potrebi, rešenje se jednostavno nadogradi u FULL EDI rešenja.

Klikni za veću sliku