Panteon Group SI Panteon Group EN Editel Adria HR

Nazovite nas ili se dogovorite za sastanak!

T: +381 (0) 11 260 61 06

E: info@rs.panteongroup.com


 

Starateljstvo ec-MANAGEMENT™

Starateljstvo ili ec-MANAGEMENT™ predstavlja celovitu brigu za elektronsko poslovanje naše stranke.

To znači da stranka ili korisnik u celosti  "outsorce"-a elektronsko poslovanje nama i mi se brinemo za sve potrebne usluge vezane za elektronsko poslovanje (stvaranje, aktiviranje, ažuriranje, operativni prenos dokumenata, praćenje rada sistema).

Ove usluge mogu uključiti:  

  • preslikavanje klasičnih poslovnih procesa u elektronski podržane, u skladu sa standardima dobre prakse, GS1, ECR i drugima,
  • uspostavljanje okruženja za elektronsko poslovanje i integraciju sa IS, te  uključenje poslovnih partnera i e-dokumenata,
  • praćenje, analizu, optimizaciju elektronskog poslovanja, te posredovanje u slučaju kritičnih pogrešaka (daljinskih i lokalnih) za otklanjanje zastoja u elektronskom poslovanju,
  • javljanje događaja starateljima informacijama sa eb-MONITOR®-om (e-pošta, SMS),
  • arhiviranje podataka,
  • podršku i pomaganje naručiocu,
  • definisano tačno vreme odgovora i odgovornost za odštetu,
  •  ...