Panteon Group SI Panteon Group EN Editel Adria HR

Nazovite nas ili se dogovorite za sastanak!

T: +381 (0) 11 260 61 06

E: info@rs.panteongroup.com


 

Usluga eb-CONNECT™

Rešenje je namenjeno za uspostavu nabavke između većeg trgovca i njegovih trgovina ili franšiza.

Rešenje koristi web portal i korisniku u trgovini ili franšizi osigurava:

  • postavljanje jednog šifranta direktnih dobavljača za trgovinu,
  • postavljanje šifranta franšiza/trgovina sa dostavnim mestima i pripadajućim GLN kodovima,
  • upload narudžbenica iz trgovina u dogovorenoj jedinstvenoj strukturi,
  • automatsku kontrolu primljenih narudžbenica i dopune od strane trgovaca  sa informacijama kao što su: dobavljač, dobavljač program ili centrala trgovca, datum i vreme željene dostave, tip narudžbenice,
  • slanje narudžbenice u centralu, te unos u bazu eb-CONNECT™,
  • prijem statusa na poslate poruke,
  • prijem odgovora i otpremnica poslate narudžbenice (zavisno od dobavljača odnosno centrale),
  • prijem upozorenja u standardnu e-poštu putem sistema eb-MONITOR®,
  • pregled poslatih narudžbenica sa pripadajućim statusima, odgovorima i otpremnicama,
  • mogućnost primanja "downloadi" otpremnica i podrške za prijemnicu i račun.