Panteon Group SI Panteon Group EN Editel Adria HR

Nazovite nas ili se dogovorite za sastanak!

T: +381 (0) 11 260 61 06

E: info@rs.panteongroup.com


 

Panteon.biz® B2S

Panteon.biz® B2S višeportalno rešenje pri elektronskom poslovanju između trgovaca i dobavljača u procesu nabavke omogućava kupcu da brže i jednostavnije uvede elektronski način razmene dokumenata sa svim svojim dobavljačima.

Dobavljačima omogućava da bez većih ulaganja ispune zahteve svojih poslovnih partnera u B2B elektronskom poslovanju.

Prednosti za kupca:

  • na isti način sa svojim standardnim rešenjem posluje sa svim dobavljačima,
  • jedinstven nadzor nad procesima i razmenom dokumenata (eb-MANAGEMENT),
  • jednostavna proširenja procesa nadogradnje e-dokumenata i uvođenje novih e-dokumenata,
  • višejezična rešenja za više tržišta.

Prednosti za dobavljača:

  • ekonomski povoljna rešenja,
  • nema potrebe za ulaganjem u posebne SW i HW,
  • mogućnost kasnije jednostavne migracije na usluge e-SERVICE™ ili FULL EDI,
  • jednak način poslovanja sa više kupaca,
  • izvoz primljenih dokumenata na svoj sistem (Panteon.net® IH, XML).

Klikni za veću sliku