Panteon Group SI Panteon Group EN Editel Adria HR

Nazovite nas ili se dogovorite za sastanak!

T: +381 (0) 11 260 61 06

E: info@rs.panteongroup.com


 

EANCOM / EDIFACT

EANCOM je međunarodni standard za elektronsku razmenu podataka. EDIFACT je osnova za EANCOM standard. Danas je EANCOM standard specijalizovan za korišćenje u lancima snabdevanja. U svojim strukturama koristi poslovne standarde GS1. 

Šta je EDIFACT?

Potreba za međunarodnim RIP standardom pojavila se sedamdesetih godina sa početkom savremenog globalnog poslovanja. Tako je sredinom osamdesetih godina kao ISO standard usvojen opšti poslovni jezik, poznat pod akronimom UN / EDIFACT.

UN / EDIFACT (United Nations Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) je skup međunarodno dogovorenih standarda i smernica za elektronsku razmenu podataka.

Šta je EANCOM?

EANCOM je međunarodni standard – koristi se širom sveta.

EANCOM su detaljna uputstva za korišćenje standardnih poruka UN / EDIFACT.

Svaku uslugu ili proizvod potrebno je označiti sa posebnim standardnim brojem artikla EAN,  svakog klijenta sa odgovarajućim lokacijskim brojem EAN. Oznake moraju biti jedinstvene.

Primena EANCOM standarda je u velikoj meri olakšala automatsku obradu podataka. EANCOM standardne poruke su jasne i precizne, EAN identifikacioni brojevi su jedinstveni u celom svetu.