Panteon Group SI Panteon Group EN Editel Adria HR

Nazovite nas ili se dogovorite za sastanak!

T: +381 (0) 11 260 61 06

E: info@rs.panteongroup.com


 

Kako započeti sa elektronskim poslovanjem?

Ulaz u elektronsko poslovanje, za preduzeće danas više nije finansijski zahtevan projekt.

Firma Panteon Group® razvila je rešenja koja su pogodna za mala i srednja, kao i za velika preduzeća. Sva rešenja su napravljena na način koji omogućava jednostavan prelaz od prostih do složenijih i integralnih rešenja.

Pristup u elektronsku razmenu dokumenata

Za ulazak u elektronsku razmenu dokumenata potrebno je sledeće:

  1. Zalaganje i podrška uprave za realizaciju projekta.
  2. Postavljanje odgovorne osobe u preduzeću zadužene za elektronsko poslovanje.
  3. Analiza poslovnih procesa preduzeća i izrada plana potrebnog prilagođavanja za prelaz na elektronsko poslovanje.
  4. Operativna implementacija projekta.

Delovanje na društvene procese

Preduzeće samo odlučuje koje vrste dokumenata razmenjuje sa partnerima u elektronskom formatu. Upotreba standardizovanih elektronskih dokumenata omogućava preduzeću brzo širenje elektronskog poslovanja na veći broj partnera u elektronskoj razmeni.

Stopa iskorišćenja prednosti elektronskog poslovanja i vreme potrebno za povrat investicija u elektronsko poslovanje zavisni su od broja i vrste dokumenata koje preduzeća razmenjuju u elektronskom obliku i broja partnera sa kojim ih razmenjuje.