Panteon Group SI Panteon Group EN Editel Adria HR

Nazovite nas ili se dogovorite za sastanak!

T: +381 (0) 11 260 61 06

E: info@rs.panteongroup.com


 

Kako radi elektronsko poslovanje?

Preduzeća se u globalne svetske ekonomske tokove uključuju na različite načine. Jedan od njih je uvođenje elektronske to jest računarske razmene podataka i dokumenata.

Elektronska razmena podataka (EDI) je osnova za brzu i delotvornu razmenu informacija između informacionih sistema bez grešaka. Korišćenjem standardnih poruka odnosno dokumenata omogućava se jednostavan zajednički jezik između informacionih sistema različitih organizacija bilo gde u svetu.

Primer delovanja

Primer delovanja elektronske razmene informacija u trgovini:

 1. Kupac pripremi elektronsku narudžbenicu u svom informacionom sistemu (IS).
 2. Elektronsku narudžbenicu šalje dobavljaču, koji je prima direktno u svoj IS.
 3. Na temelju narudžbenice dobavljač pripremi naručenu robu i napravi elektronsku otpremnicu, koju šalje kupcu. Elektronska otpremnica može obuhvaćati  strukturu sistema pošiljke i druge podatke o dostavljenoj robi (datum korišćenja, broj serije i  lota ...).
 4. Kupac sa elektronskom otpremnicom preuzima sve te podatke u svoj IS. Prilikom preuzimanja robe elektronsku otpremnicu potvrdi i šalje dobavljaču elektronsku prijemnicu.
 5. Dobavljač na temelju primljene elektronske prijemnice izda elektronski račun.
 6. Kupac elektronski račun proveri sa potvrđenom dotpremnicom i izdaje elektronski nalog za plaćanje banci.
 7. Banka prosledi elektronske ispise sprovedenih transakcija i kupcu i dobavljaču.

Relacije kupac-dobavljač

Kupac je u mogućnosti da prosledi dobavljaču i druge elektronske dokumente za upravljanje lancem nabavke i proizvodnje:

 • izveštaj o stanju zaliha,
 • izveštaj o prodaji,
 • informacije o novoj lokaciji (trgovina) ...

Dobavljač može proslediti kupcu elektronske dokumente za vođenje robe i logistike:

 • katalog artikala, cenovnik,
 • potvrdu narudžbenice,
 • opoziv robe, ...

Korišćenje standardnih formata

Kod svih tih elektronskih dokumenata obično se koristi međunarodno dogovoreni standardni format za elektronske poruke, koji omogućava komunikaciju između bilo kog kupca i dobavljača u svetu.