Panteon Group SI Panteon Group EN Editel Adria HR

Nazovite nas ili se dogovorite za sastanak!

T: +381 (0) 11 260 61 06

E: info@rs.panteongroup.com


 

Primeri upotrebe

Opšte područje elektronskog poslovanja:

 • internetska trgovina,
 • elektronsko trgovanje,
 • elektronsko naručivanje,
 • elektronski marketing,
 • elektronsko berzansko poslovanje,
 • elektronsko bankarstvo,
 • elektronsko osiguranje,
 • usluge elektronske javne uprave,
 • savetovanje na daljinu,
 • rad na daljinu,
 • nastava na daljinu,
 • ...

S obzirom na odnose između poslovnih partnera:

 • elektronsko poslovanje između preduzeća
  (B2B - Business to business, M2M – machine to machine),
 • elektronsko poslovanje između preduzeća i potrošača
  (B2C - businees to consumer),
 • elektronsko poslovanje potrošača sa preduzećem
  (C2B - consumer to business),
 • elektronsko poslovanje između potrošača
  (C2C - consumer to consumer),
 • elektronsko poslovanje između preduzeća i vladinih organizacija
  (B2G - business to government),
 • elektronsko poslovanje između vladinih organizacija
  (G2G – government to goverment),
 • elektronsko poslovanje između vladinih organizacija i građana
  (G2C – government to citizens).