Panteon Group EN Editel Adria HR Panteon Plus RS

Pokličite nas ali se dogovorite za sestanek!

T: +386 5 639 72 23
F: +386 5 639 27 39

E: info@panteongroup.com

Elektronsko poslovanje v trgovini in logistiki

Elektronsko poslovanje na področju trgovine pokriva medorganizacijske procese (b2b) predvsem v nabavni verigi (e-commerce) in logistiki. Zajema pa tudi procese z državnimi ustanovami (carina, statistika), bankami in drugimi organizacijami.

E-nabava in e-logistika

Procesi v e-nabavi in e-logistiki so podprti z našimi rešitvami s pomočjo lastnega poslovnega omrežja Panteon.net® po priporočilih in standardih GS1 (EANCOM, BMS, ..) in drugih organizacij (ECR, OAGI, ..). Za samo izmenjavo e-dokumentov se v praksi Evropske unije največ uporabljajo standardi EDIFACT / EANCOM. Enako je na področju naše regije.

Standardna e-nabava deluje na naslednji način:

 • Kupec naroči z elektronskim Naročilom (ORDERS) blago na osnovi GTIN kod dobavitelju. To naročilo preda na poslovno omrežje Panteon.net®, ki ga na zanesljiv način preda dobavitelju.
 • Dobavitelj lahko na to naročilo odgovori z Odgovorom na naročilo (ORDRSP). Na osnovi tega ima kupec informacijo o prejetju naročila in dobavi.
 • Ko dobavitelj blago pripravi za odpremo, naredi tudi elektronsko Dobavnico (DESADV), ki jo pošlje kupcu. Dobavnica mora biti pri kupcu na mestu njegovega prejema blaga pred dostavo blaga kupca. Dobavnica lahko zajema SSCC označevanje pakiranja in strukturo pakiranja dobave, kar omogoča kupcu bistveno hitrejši prevzem blaga in nadaljnjo notranjo logistiko in vodenje zalog.
 • Kupec pri prevzemu elektronsko dobavnico potrdi in pošlje dobavitelju povratni dokument Prevzemnico tj. potrjeno dobavnico (RECADV).
 • Dobavitelj na osnovi prevzemnice izstavi elektronski Račun ali e-račun (INVOIC) ter ga pošlje kupcu.
 • Ko kupec prejme e-račun, ga avtomatsko poknjiži, ker mora biti uparjen z dobavnico, ki jo je pred tem poslal. To omogoča kupcu bistveno zmanjšanje stroškov likvidacije računov in napak ter odprtih stanj.
 • Elektronski račun se lahko hrani za dobavitelja in kupca na Panteon.net® e-ARCHIVE™ skladno z zakonodajo in predpisi na tem področju. Oba, kupec in dobavitelj, imata stalen dostop do tega arhiva vsak za svoje e-račune.

Klikni za povečavo

Vsa izmenjava sporočil se prenaša preko našega zanesljivega in varnega poslovnega omrežja Panteon.net®. To omrežje je preko prehodov povezano z drugimi podobnimi regijskimi in globalnimi omrežji (eXite®, GXS, T-Systems, Infinite, ZZInet,..), kar omogoča lokalnim uporabnikom popolno regijsko in globalno povezljivost s svojimi e-partnerji.

Ostale variante procesa e-nabave

Na področju e-nabave obstaja zraven standardne e-nabave še več variant tega procesa, ki jih v celoti podpiramo z našimi storitvami Panteon.net®:

 • predpakirana dobava (Cross-docking) za končne destinacije / kupce,
 • direktna dobava (direct supplying),
 • vodenje dopolnjevanja zalog s strani dobavitelja (Vendor driven supply chain management, Vendor Managed Inventory),
 • podpora »ambulantni prodaji«.

Procesi e-logistike

E-logistika zajema procese s ponudnikom logističnih storitev na področju transporta, skladiščenja, dopolnjevanja zalog ipd. Uporabljajo se naslednji e-dokumenti:

 • elektronska dobavnica (DESADV),
 • prevzemnica (RECADV),
 • nalog za odpremo (INSDES),
 • najava odpreme (DELFOR),
 • ...

Klikni za povečavo