Panteon Group EN Editel Adria HR Panteon Plus RS

Pokličite nas ali se dogovorite za sestanek!

T: +386 5 639 72 23
F: +386 5 639 27 39

E: info@panteongroup.com

GS1 GLN pravila

Pravila za izdajo lokacijskih številk GS1 GLN

GLN je globalna lokacijska številka, ki se uporablja za identifikacijo podjetja ali organizacije kot pravne entitete. GLN se uporabljajo tudi za identifikacijo fizičnih lokacij ali funkcionalnih entitet v okviru podjetja.

Uporaba lokacijskih številk je prvi predpogoj za učinkovito računalniško izmenjavo podatkov (EDI).

Podjetja, ki so kolektivni člani GS1

Kolektivni člani GS1 lahko svoje lokacije številčijo kar iz svojega intervala številk GS1 po enakih pravilih kot veljajo za oštevilčenje izdelkov. GS1 predlaga, da za svoj sedež uporabijo zadnjo številko iz dodeljenega intervala številk GS1, seveda pa se kolektivni član lahko samostojno odloči, katero lokacijsko številko GLN bo podelil svojemu sedežu ali drugim enotam. Vsekakor odsvetujejo kakršno koli uporabo govorečih šifer za označevanje skladišč, trgovin, organizacijskih enot in ostalih lokacij.

Podjetja, ki niso kolektivni člani GS1

Podjetja, ki nimajo izdelkov, ki bi jih označevala s črtno kodo EAN in niso kolektivni člani GS1, se morajo za pridobitev lokacijske številke GLN GS1 včlaniti v zavod GS1 . Podjetja se včlanijo na osnovi izpolnjene pristopne izjave, za dodelitev ustrezne vrste številk GS1 pa dodatno izpolnijo še naročilnico za izdajo številk GS1.

Če želijo v podjetju označiti več lokacij, najamejo interval številk GS1 (skupina G). Če pa menijo, da jim zadostuje ena sama lokacija, jim lahko GS1 dodeli skupino L, ki omogoča označitev ene same lokacije.

GS1 na osnovi izpolnjene pristopne izjave in naročilnice podjetju izstavi račun za pristopnino (enkratno 132,07 EUR) in letno članarino. Članarina se kolektivnim članom zaračuna vsako leto in je odvisna od vrste dodeljenih številk GS1 in prometa, ki ga je član ustvaril v preteklem letu.

Pravica do uporabe skupine L

Pravico do uporabe skupine L imajo samo tisti kolektivni člani GS1, ki nimajo dodeljenega nobenega intervala številk GS1 GTIN-13 (skupina G) in/ali uporabljajo samo številke GTIN-8 za označevanje majhnih izdelkov in/ali številke GS1 za označevanje izdelkov s spremenljivo vsebino.

Prijava lokacijske številke

Zavod GS1 člane poziva, da registrirajo svoje številke GLN. Te podatke bo zavod GS1 prenašal v tabelo lokacij v mednarodni podatkovni bazi lokacij GEPIR.

Iskanje GLN številk - GEPIR

GS1 je na svojih internet straneh pripravil tudi iskalnik podeljenih GLN številk.

 GS1 iskalnik objavljenih GLN številk

Za dodatne informacije prosimo pokličite na:
GS1, ga. Lili Bahorič (tel. 01/ 589 8 320)