Panteon Group EN Editel Adria HR Panteon Plus RS

Pokličite nas ali se dogovorite za sestanek!

T: +386 5 639 72 23
F: +386 5 639 27 39

E: info@panteongroup.com

Pojmovnik

 

  • Elektronsko poslovanje - izmenjava informacij v elektronski obliki neposredno med partnerji ali preko poslovnih omrežij oz. poslovanje brez papirja.
  • RIP - EDI - računalniško izmenjevanje podatkov (electronic data interchange)  - samodejen prenos podatkov med informacijskimi sistemi brez posredovanja človeka. Podatki se izmenjujejo v standardizirani obliki.
  • E-dokument - to je dokument v elektronski obliki. Dokument je zbirka podatkov oz. nosilec zbirke podatkov.
  • E-arhiv - elektronska hramba elektronskih oz. digitalnih dokumentov na enem mestu. Arhiv je zbirka listin in dokumentov oz. prostor, kjer so le-ti shranjeni. E-arhiv omogoča učinkovitejšo kontrolo nad uporabo e-dokumentov, časovno in krajevno neodvisno dostopnost do dokumentov ter njihovo varno shranjevanje, podjetju pa omogoča prihranek časa in denarja.
  • B2B poslovanje (business to business) - poslovanje med podjetji. Danes večinoma poteka preko omrežij z dodano vrednostjo, ki za komunikacijo uporabljajo internet. Za podjetja to pomeni nižje stroške, možnost globalnega poslovanja.
  • EANCOM je mednarodni standard za računalniško izmenjavo podatkov. EDIFACT je osnova za EANCOM standard. Danes je EANCOM standard specializiran za uporabo v preskrbovalnih verigah. V svojih strukturah uporablja poslovne standarde GS1.
  • EDIFACT - UN / EDIFACT (United Nations Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) je nabor mednarodno dogovorjenih standardov in smernic za elektronsko izmenjavo podatkov.
  • E-logistika - informatizacija logističnih procesov in zagotavljanje sledljivosti skozi celotno oskrbovalno verigo.
  • E-nabava - elektronsko podprta dobava oz. nabava blaga ali storitev, informacij o zalogah, elektronskega plačevanja oz. izmenjave dokumentov.
  • GS1 - organizacija GS1 je neprofitna organizacija, ki je nastala leta 1977 kot EAN International. GS1 skrbi za določanje mednarodnih standardov za identifikacijo in elektronsko izmenjavo podatkov. GS1 določa standarde kot so identifikacijske številke, črtne kode, EPC tehnologijo za radiofrekvenčno identifikacijo, standarde za elektronsko izmenjavo podatkov in globalno sinhronizacijo podatkov (GDSN).